Cool 24 - REFRIGERATED AND FROZEN SHIPPING

cool24_animation page_cool24_05_th
ด้วยประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารจนกระทั่งตัวอย่างยา ท่านสามารถไว้วางใจ JET8 ให้รับภาระแทนท่านในการขนส่งสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งไปยังจุดหมายปลาย ทางอย่างปลอดภัยและเชื่อใจได้้


ง่ายดายและสะดวกสบาย

โดยปกติการขนส่งสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิจะพบกับขั้นตอนที่ยุ่งยากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน เราอาสารับภาระแทนท่าน ด้วยประสบการณ์และผลงานการให้บริการกับลูกค้าของเรา เราทำให้การส่งสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดายและสะดวกสบายสำหรับท่าน

ขั้นตอนการขนส่งตามปกติ

ขั้นตอนการขนส่งเมื่อท่านใช้บริการของ JET8

cool24_one_two_three_th

ผลงานของเราที่พิสูจน์แล้ว

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา ได้แก่ สถาบันวิจัยและศูนย์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ไว้วางใจในคุณภาพการให้บริการ “คูล 24” (Cool 24) ของเราที่เอาใจใส่และละเอียดรอบคอบ ในการขนส่งตัวอย่างทางการวิจัยและการแพทย์ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ด้วยประสบการณ์การให้บริการกับลูกค้ามาแล้วหลายสิบประเทศทั่วโลก
ท่านสามารถไว้วางใจให้เราขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด
ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา

เกี่ยวกับบริการการขนส่งแบบ “คูล 24” (Cool 24)

   จำนวนของปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการขนส่งของสดหรือตัวอย่างสินค้า
ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต่ำมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างปัญหา
ให้กับผู้ขนส่งมือใหม่่
แต่ละประเทศมีกฎระเบียบในแบบฉบับของตนเองที่แตกต่างกัน
และแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของสินค้าด้วย
อีกทั้งแม้ในกรณีที่สามารถจัดการได้กับกฎระเบียบต่างๆของรัฐ
ท่านยังจะต้องพบกับความยากลำบากในการหาบริษัทขนส่งที่ยอมขนส่งสินค้า
ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ในระดับที่ต่ำเสมอ
เนื่องจากหลายบริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่ไม่รับขนส่งสินค้าประเภทนี้หรือ
ไม่รับรองความปลอดภัย
ของสินค้าประเภทนี้ี้
นอกจากนี้แม้ท่านจะสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น
ท่านยังอาจจะพบกับความยุ่งยากเมื่อสินค้าที่ขนส่งไม่ผ่านการอนุญาตของศุลก
ากร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากโดยเฉพาะกับสินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง

   JET8 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้น
ในทุกขั้นตอนของการขนส่งสินค้าไปยังหลายสิบประเทศทั่วโลก
กับสินค้าจำพวกของสด ตัวอย่างทางการแพทย์ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ
หลากหลายชนิด
   JET8 เสนอบริการที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น
การวิเคราะห์ระดับการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าตลอดช่วงเวลาที่ขนส่ง
การประกันภัย การบรรจุหีบห่อใหม่ ซึ่งเป็นบริการเพิ่มเติมจากบริการ คูล 24
(Cool 24) แบบมาตรฐาน
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเรายึดถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
   อย่าเสี่ยงกับความปลอดภัยของสินค้า ให้มืออาชีพของ JET8 ดูแลแทนท่าน

■ เมื่อท่านตัดสินใจใช้บริการของ JET8

1.โทรศัพท์ติดต่อเรา
หรือกรอกและส่งแบบฟอร์มสอบถามบริการแบบออนไลน์

2.เมื่อได้รับโทรศัพท์หรือแบบฟอร์มสอบถามบริการแล้ว พนักงานของ
JET8 จะประเมินค่าบริการและส่งกลับทางอีเมล์
(โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 วัน)
พร้อมกันนี้พนักงานจะส่งแบบฟอร์มการใช้บริการ
เมื่อท่านได้รับการตอบกลับจาก JET8 และตัดสินใจที่จะใช้บริการ “คูล
24” (Cool 24) ของเรา
กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่เหลือในแบบฟอร์มการใช้บริการ
ลงนามลายมือชื่อ และส่งกลับมาที่บริษัท JET8
เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มที่ท่านส่งกลับมาแล้ว มืออาชีพของ JET8
จะเริ่มดำเนินการในรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อจัดส่งสินค้าของท่านให้ถึงจุดห
มายปลายทางอย่าง
ปลอดภัย

3.JET8 มีบริการไปรับสินค้าจากลูกค้าในหลายพื้นที่ี่
พนักงานของเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า
ที่อยู่ของลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการไปรับสินค้าหรือไม่่
หากที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ
ขอความกรุณาทางลูกค้าจัดส่งสินค้ามาที่บริษัท JET8

■ ตัวอย่างสินค้าที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

page_cool24_03_en
Amine type hardner
Glycerin (regulated goods)
Hyaluronic acid
Amino acid
Glycerol
Human blood serum
Yellow sand
Human urine sample
RNA sample
Enzyme sample
Phenol (regulated goods)
DNA sample
Plasmid antibodies
Phenol resin
Insulin
Trypsin
Peptide derivative (poisonous goods)
Rabbit blood serum
Cell cultures
Spinach chloroplast
Urethane foam
Cell-culturing kit
Epoxy adhesive
Dental adhesive
Cesium chloride
Food sterilization kit
Liquid mitomycin C
Endotoxin
Protein cells
Lab mouse blood serum
Nucleic acid
Elecrtically-conductive gel
Mountain goat blood serum
Quinoline compound
DMEM culture fluid
Pepcid organic compound
Metal adhesive
Cloned DNA samples
Lab rat brain tissue samples
Silver-based ink
Electrically conductive paste
Phosphoric acid buffering solution
Pewter cream (regulated goods)
Soil
More

page_cool24_04_en
Ice cream
Vegetable oil
Lactic acid drinks
Genetically modified soybeans
Champagne
Pizza
Udon
Sushi
Pudding
Tofu
King crab
Spinach
Oysters
Chocolate
Whipped cream
Grapefruit
Cheese
Margarine
Koniak
High fructose corn syrup
cream-of-corn croquettes
Bigeye tuna
saké
More

■ ประเทศที่ JET8 มีผลงานการขนส่งแล้ว

The U.S.A.
South Korea
New Zealand
Ireland
Croatia
Norway
England
Singapore
Hungary
Israel
Switzerland
The Phillipines
Italy
Sweden
Finland
India
Spain
France
Indonesia
Sri Lanka
Bulgaria
Egypt
Thailand
Belgium
Australia
Taiwan
Hong Kong
Oman
China
Malaysia
The Netherlands
Denmark
Mexico
Canada
Germany
More