JET8News - Thailand NEWS

page_jet8news_05
2013.12.25
กลุ่มผู้ส่งออกไทยเลือก JET8 (Thailand) ส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศออสเตรเลีย
2013.11.16
ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ความไว้วางใจ JET8 (Thailand) ในความสม่ำเสมอและคุณภาพระดับสูงของบริการ
2013.10.11
บริษัทชั้นนำเลือกใช้ JET8 (Thailand) ในการขนส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
2013.09.05
ด้วยความแน่วแน่ของ JET8 (Thailand) ที่จะยกระดับมาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของสังคมไทย เราได้คิดค้นพัฒนากระบวนการขนส่งสำหรับการขนส่งที่สินค้าจะเอียงหรือล้มนอนไม่ได้เลยตลอดการขนส่ง ทำให้ตัวอย่างงานวิจัยทางการแพทย์ได้รับการขนส่งอย่างมีคุณภาพจากต่างจังหวัดสู่กรุงเทพฯ เพื่อการวิจัยของแพทย์ไทยที่ท่านมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
2013.08.18
JET8 (Thailand) ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ผลิตยาชั้นนำของโลกในการส่งตัวอย่างเลือด ไปยังห้องปฏิบัติการกลาง ณ ประเทศชั้นนำต่างๆ ทั้งยุโรปและอเมริกา
2013.07.21
นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เลือกใช้ JET8 (Thailand) ในการนำเข้าและส่งออกตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยชั้นสูง
2013.06.12
JET8 (Thailand) พัฒนากระบวนการทำงานในการนำเข้ายาเร่งด่วนเพื่อการวิจัย ให้สามารถออกของตามพิธีการศุลกากรที่ด่านท่าอากาศยานและนำส่งทีมวิจัยที่โรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ได้ภายในเวลาน้อยกว่า 8 ชั่วโมง
2013.06.08
ผู้ส่งออกยางรถยนต์ชั้นนำของโลก ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องแก่ JET8 (Thailand) ในการขนส่งยางรถยนต์ไปย้งลูกค้าในประเทศต่างๆ
2013.05.19
JET8 (Thailand) เปิดให้บริการและประสบความสำเร็จในการให้บริการขนส่งสินค้าตกแต่งที่แตกหักง่าย (Fragile) ด้วยการ packing ที่เป็นระบบด้วยความเอาใจใส่ของทีมงาน ส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
2013.05.08
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องในการนำเข้าวัสดุที่ต้องแช่แข็งตลอดการขนส่ง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนทางอิเล็คทรอนิกส์ที่โรงงานในไทย
2013.04.16
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการจัดส่งเนื้อเยื่อไก่เพื่อไปทำการทดสอบคุณภาพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจของไทยสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศต่อไปได้
2013.04.10
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้จัดส่งลิ้นจี่ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิเพื่อการถ่ายทำโฆษณาเครื่องดื่มลิ้นจี่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถส่งแบบด่วนภายในเวลาอันจำกัดได้ทันการใช้งานให้ลูกค้าสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนได้
2013.03.22
JET8 (Thailand) มีให้บริการขนส่ง Human Fertilized eggs , sperm , cell , etc ทั้งของ มนุษย์ และ สัตว์ โดยใช้ Dry shipper คุมอุณหภูมิที่ จุด ต่ำกว่า - 170 องศาเซลเซียส ทัังภายใน และ ต่างประเทศ
2013.02.28
JET8 (Thailand) มีบริการส่งยาเย็นภายในประเทศ โดยจัดส่งถึงผู้รับได้ภายในวันถัดไป และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้จริงตลอดการขนส่ง
2013.02.15
สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ JET8 (Thailand) เป็นตัวแทนดำเนินการนำเข้ายารักษาโรคมะเร็งเต้านมจากประเทศอังกฤษ เพื่อการวิจัย
2013.02.14
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่งยาไปประเทศอินเดีย
2013.02.09
JET8 (Thailand) นำเข้าเซลล์สัตว์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิให้ติดลบต่ำกว่า 170 องศาเซลเซียส JET8 จึงใช้ dry shipper ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างคงที่ตลอดการขนส่ง
2013.01.18
THAI TOSHIBA ELECTRIC INDUSTRIES ได้ใช้บริการ JET8 (Thailand) ในการขนส่งตู้เย็นทางเรือไปยังประเทศโมร็อคโค
2013.01.16
สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้ JET8 (Thailand) เป็นตัวแทนดำเนินการนำเข้ายารักษาโรคเอดส์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคเอดส์
2013.01.14
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจาก Institute of Molecular Biosciences ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งเซรุ่มสกัดจากโลหิตมนุษย์ ซึ่งต้องแช่แข็งตลอดการขนส่งไปยัง King’s College London ได้ภายใน 48 ชม. เพื่อการวิจัย
2013.01.02
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทถ่ายทำโฆษณาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นให้นำเข้าอุปกรณ์มาถ่ายทำโฆษณาในกรุงเทพและนำส่งกลับทันทีเมื่อถ่ายทำเสร็จ
2012.12.26
JET8 (Thailand) ให้บริการไปรับเลือดรกของทารกแรกเกิด (Human cord blood) ภายใน 1 ชม หลังจากคลอด และนำส่งไปยัง Cord Blood Bank ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใน 48 ชม. ซึ่งสามารถรักษาสภาพของรกไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ข่าวพิเศษ!!!
2012.12.22 JET8 Group ได้เริ่มก่อตั้งสาขา ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (Myanmar) และพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทย รวมถึงนานาชาติ
Special News
2012.12.22 JET8 Group has established a branch office in Yangon, Myanmar. We are ready to offer logistic services between Myanmar and Oversea Countries
2012.12.21
JET8 (Thailand) ได้ให้บริการส่งสิ่นค้าอุตสาหกรรมทางยานยนต์ เช่น ยางรถยนต์ ทางเรือไปยังประเทศบังกลาเทศ เพื่อค้าให้ลูกค้าปลายทางจำหน่ายในประเทศดังกล่าว
2012.12.20
JET8 (Thailand) ได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในการขนส่งยาแบบควบคุมความเย็น (2-8 องศาเซลเซียส) ไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา เพียง 1 วัน
2012.12.19
บุคลากรของ JET8 (Thailand) ได้รับ IATA Dangerous Goods Regulations Certificate เป็นผู้เชียวชาญด้านการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Certified Person) จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) พร้อมเปิดให้บริการ DG ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
2012.12.18
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นในการนำเข้าและขนส่งสินค้าประเภทสารเคมีที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อนำเข้ามาใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในประเทศไทย
2012.12.15
บริษัทผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลหนักได้ไว้วางใจให้ JET8 (Thailand) ส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษทางอากาศจากไทยไปยังเมือง Komatsu ประเทศญี่ปุ่น และ JET8 (Thailand) สามารถจัดการส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วถึงผู้รับปลายทางได้ทันเวลา
2012.12.14
JET8 (Thailand) ได้ให้บริการขนส่งอุปกรณ์พิเศษซึ่งมีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการถ่ายทำโฆษณาเฉพาะกิจในไทยเพียง 5 วัน โดยขนส่งจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย เมื่อถ่ายทำเสร็จก็ส่งกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นแก่บริษัทโฆษณาชั้นนำ โดยสามารถระบุวันที่ขนย้ายอุปกรณ์ถ่ายทำโฆษณาได้ล่วงหน้า
2012.12.10
บริษัทวิจัยระดับโลกได้ให้ความไว้วางใจแก่ JET8 (Thailand) ในการขนส่งตัวอย่างเนื้อเยื่อมนุษย์ (Human Tissue) โดยการควบคุมอุณหภูมิจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
2012.12.06
บริษัทวิจัยชั้นนำของโลกได้ให้ความไว้วางใจ JET8 (Thailand) ในการขนส่งชุดน้ำยาทดสอบเลือดในห้องปฏิบัติการ (Blood Test Reagent) ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำระหว่างการขนส่งทางอากาศ โดยขนส่งจากกรุงเทพฯไปยังเมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
2012.11.27
ผู้นำเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศได้ให้ความไว้วางใจ JET8 (Thailand) กระจายสินค้าไปยังโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล
2012.11.14
JET8 (Thailand) ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทางการเกษตร แก่ผู้นำเข้ารายใหญ่ด้านการนำเข้าผลไม้และวัตถุดิบต่างๆ จากต่างประเทศ
2012.11.02
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการนำเข้าตัวอย่างยาและสิ่งส่งตรวจเพื่องานวิจัย Clinical Trial
2012.10.05
JET8 (Thailand) ให้บริการ LCL ระหว่างกรุงเทพกับจาการ์ตา และกรุงเทพกับกรุงมะนิลา อย่างต่อเนื่อง ด้วยงานคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจ
2012.09.14
JET8(Thailand) สามารถขนส่ง Fertilized Eggs โดยใช้ Dry Shipper ซึ่งต้องการการควบคุมอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียส ไปยังประเทศเกาหลีใต้
2012.09.10
JET8(Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่งตัวอย่างยารักษาโรคสัตว์ของลูกค้าเพื่อไปทดสอบคุณภาพ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
2012.09.01
JET8 (Thailand) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลาและนั่งสมาธิเพื่อฝึกการครองตนทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
2012.08.13
บริการ Global24 ของ JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ส่งสินค้าไปยังทั่วโลก 6 ประเทศ ในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ แอฟริกาใต้, สิงคโปร์, มาเลเชีย, ยูเครน, ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์
2012.08.09
บริการ COOL24 ได้รับความนิยมมากขึ้นจากนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอก ซี่งล่าสุด JET8 (Thailand) ได้ส่ง DNA แช่แข็ง จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2012.08.05
JET8 (Thailand) ได้เริ่มให้บริการ LCL และ FCL ระหว่างกรุงเทพกับโมรอคโค ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2012.07.25
JET8 (Thailand) ได้เริ่มให้บริการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบไม่เต็มคันรถ (Consolidation Truck) ระหว่างกรุงเทพกับภูเก็ต และกรุงเทพกับเชียงใหม่
2012.07.18
บริษัทเทรดดิ้งอันดับหนึ่งด้านเคมีภัณพ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วโลก เชื่อมั่นในบริการของ JET8 (Thailand) ในการส่งยาและอุปกรณ์เพื่อการตั้งครรภ์ โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส ไปยังกรุงโรม ประเทศอิตาลี
2012.07.15
JET8 (Thailand) ฉลองครบรอบ 5 เดือนของการให้บริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิประเภทยา เคมีภัณฑ์ อาหาร และไอศครีม ที่ผู้ส่งต้องการส่งในปริมาณไม่มาก (เช่น ตั้งแต่น้ำหนักน้อยไปถึงน้ำหนักมาก) โดยส่งไปได้ทุกแห่งทั่วประเทศและถึงจุดหมายปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง
2012.06.30
JET8 (Thailand) จะเริ่มให้บริการ LCL ระหว่างกรุงเทพกับจาการ์ตา และกรุงเทพกับกรุงมะนิลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้
2012.06.18
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย Class 5 จากกรุงโตเกียวมายังลำพูน
2012.06.03
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่งออก urine และ serum จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยไปยังห้องวิจัยที่มหาวิทยาลัยนาโกย่าของญี่ปุ่น
2012.05.20
บริษัทห้องปฏิบัติการด้านการมีบุตรยากชั้นนำให้ความไว้วางใจและได้รับความพึงพอใจจากบริการของ JET8 (Thailand) ที่ได้ส่งยาและอุปกรณ์เพื่อการตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากจากไทยไปยังญี่ปุ่นด้วยความรวดเร็วที่สามารถส่งถึงผู้รับได้ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงความเรียบร้อยในด้านเอกสารส่งออกและนำเข้า โดยที่ JET8 (Thailand) ให้บริการทั้งระบบ ผู้ส่งและผู้รับสินค้าไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ เลย
2012.05.08
ใน 3 เดือนที่ผ่านมา การให้บริการของ JET8 (Thailand) ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักจากลูกค้าภายในประเทศด้านการขนส่งสินค้าหีบห่อขนาดเล็กที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิและการดูแลอย่างมีมาตรฐานในระดับสูง ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสมกับสินค้าประเภทยา เครื่องมือแพทย์ สารเคมี ตัวอย่างชีวภาพ เลือด เนื้อเยื่อ ฯลฯ
2012.04.23
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทด้านปิโตรเคมีให้เป็นผู้ดูแลด้านการนำเข้าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรด้านปิโตรเคมี เป็นประจำทุกเดือน
2012.04.17
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุกที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีมาตรฐานสูง และสามารถตรวจสอบความเร็วในการขับขี่และเส้นทางการเดินทางจากระบบ GPRS ให้กับบริษัทผลิตน้ำผลไม้แบรนด์ชั้นนำของไทย
2012.04.05
JET8 (Thailand) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตยางรถยนต์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกให้เป็นผู้ดูแลจัดส่งสินค้าทางเรือซึ่งต้องการมาตรฐานในด้านการบริการและคุณภาพตู้สินค้าระดับสูงมาก เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับสินค้าปลายทาง
2012.03.27
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านเอกสารศุลกากรต่างๆ และการขนส่งสินค้านำเข้าประเภทตัวอย่างชุดทดสอบด้านชีวภาพในการตรวจหาโรคในสัตว์ จากสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่น มายังห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012.03.18
JET8 (Thailand) เปิดตัวการให้บริการ Door-to-Door Service สำหรับงาน Exhibition and Conference (งานแสดงสินค้า) โดยเริ่มงานแรกคือ การขนส่งเพื่อการจัดแสดงสินค้าในงาน Hong Kong Houseware 2012
2012.03.10
ลูกค้าประทับใจ JET8 (Thailand) ที่สามารถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิภายในประเทศที่เป็นวัตถุอันตรายสูงกว่า Class 5 โดยการสั่งใช้บริการซ้ำอีกและจะมีการใช้บริการอีกต่อๆ ไป
2012.03.04
JET8 (Thailand) กำลังมุ่งมั่นพัฒนาระบบ Tracking System เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่่นานนี้
2012.02.28
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่ง ข้าว จากประเทศไทย ไป ยังประเทศ บาห์เรน (สินค้าแช่แข็ง อุณหภูมิปกติ)
2012.02.27
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่ง ตัวอย่าง น้ำยาอันตราย Class 5 จาก ศรีราชา ไปยัง อยุธยา (สินค้าแช่แข็ง แช่เย็น )
2012.02.24
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่ง ตัวอย่าง เลือด จาก ประเทศไทยไปยังประเทศ สหราชอาณาจักรอังกฤษ (สินค้าแช่แข็ง แช่เย็น )
2012.02.18
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่ง อาหารแห้ง จาก ประเทศไทยไปยังประเทศ บาห์เรน (สินค้าอุณหภูมิปกติ)
2012.02.17
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการส่ง ตัวอย่างน้ำหมากจาก ประเทศไทยไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา (สินค้าอุณหภูมิปกติ)
2012.01.08
JET8 (Thailand) ประสบความสำเร็จในการ ส่งสินค้าเนื้อแช่แข็ง จาก ราชบุรี ไปยัง จังหวัด สตูล (สินค้าแช่แข็ง แช่เย็น และอุณหภูมิปกติ)